CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Postprandial plasma differences after beef and herring based meals in 2-aminoaidipic acid, beta-alanine, 4-hydroxyproline, cetoleic acid and docosahexaenoic acid: a metabolomics study

Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Cecilia Svelander (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Annals of Nutrition and Metabolism (0250-6807). Vol. 67 (2015), p. 251-251.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Metabolomics, Beef, Herring, Diabetes risk, Endocrinology & Metabolism, Nutrition & DieteticsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-27.
CPL Pubid: 237032