CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of wholegrain emmer wheat on serum folate and homocysteine - a pilot human intervention study

M. Kristensen ; M. Danielsen ; C. Brian ; M. V. Lind ; Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Annals of Nutrition and Metabolism (0250-6807). Vol. 67 (2015), p. 353-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Homocysteine, folate, emmer wheat, wholegrain, cardiovascular disease, Endocrinology & Metabolism, Nutrition & DieteticsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-27.
CPL Pubid: 237030