CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of one carbon metabolism and methylation capacity in metabolic syndrome

Mads Vendelbo Lind (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; L. Lauritzen ; Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; R. J. Gobel ; O. B. Pedersen ; T. Hansen ; H. Vestergaard ; M. Kristensen
Annals of Nutrition and Metabolism (0250-6807). Vol. 67 (2015), p. 268.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Obesity, glucose homeostasis, fatty liver, homocysteine, metabolomics, Endocrinology & Metabolism, Nutrition & DieteticsDenna post skapades 2016-05-27. Senast ändrad 2016-05-27.
CPL Pubid: 237020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur