CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissipation of Stress in the Cytoskeleton VIA Alpha-Actinin Dynamic Crosslinking

H. K. Heris ; Adele Khavari (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; A. Hendricks ; A. Ehrlicher
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 110 (2016), 3, p. 23A-23A.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: BiophysicsDenna post skapades 2016-05-27. Senast ändrad 2016-06-03.
CPL Pubid: 237005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur