CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extensions of the Chalmers nonlinear HEMT and MESFET model

Iltcho Angelov (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Lars Bengtsson (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques Vol. 44 (1996), 10, p. 1664.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: fet ls modelsDenna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2011-09-19.
CPL Pubid: 23700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur