CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly work structuring based on restructuring and transformation of product information

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; D. Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Journal of Humanities and social sciences, Nagoya City University; Nagoya (translated into japanese) (1342-9310). Vol. 12 (2002), p. 279-309.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur