CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of Immobilized Enzymes on the Surface and into the Mesoporous Silica Particle

Pegah S. Nabavi Zadeh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 110 (2016), 3, p. 550A-550A.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-27. Senast ändrad 2016-05-27.
CPL Pubid: 236995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur