CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of the Moiety Chirality in Determining the DNA Binding Characteristics of Threading Intercalators

T. Paramanathan ; N. Bryden ; Fredrik Westerlund (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; M. McCauley ; I. Rouzina ; M. C. Williams
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 110 (2016), 3, p. 561A-561A.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-27. Senast ändrad 2017-02-09.
CPL Pubid: 236992