CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conductive adhesives

Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Lead free electronics, IEEE Press, Wiley Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, USA (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 23698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur