CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturforskning med betydelse för konst och gestaltning - inventering och kommentarer

Björn Linn (Sektionen för arkitektur) ; Jan Ahlin (Sektionen för arkitektur) ; Gunilla Enhörning (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]

Riksbankens JubileumsfondDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 23694

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur