CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The challenges of Fast fashion- Environmental and Social LCA of Swedish clothing consumption

Bahareh Zamani (Institutionen för kemi och kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-405-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2016-05-25. Senast ändrad 2016-05-30.
CPL Pubid: 236913

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-06-20
Tid: 9:30
Lokal: Room 10:an, Kemigården 4
Opponent: Prof. Bernard Mazijn