CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadsjord, rotar, kvarter ... och mycket mer: "Tidsskikt" av juridiska och administrativa gränser i Göteborg, redovisning i projektet "Stadsmiljöns förändring: Digitala verktyg för hantering och visualisering av stadshistorisk information och kommunikation. Metoder och tillämpningar

Se http://www.chalmers.se/arch/SV/forskning/forskningsprojekt/stadsmiljons-forandring

Gunilla Enhörning (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2010-01-14.
CPL Pubid: 23691

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur