CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reforming the product and process information within the swedish automotive industry according to some cognitive engineering and vocational training aspects

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; D. Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
IE Review, Ofiicial Publication of the Japan Institute of Industrial Engineering (0018-9596). Vol. 43 (2002), 3, p. 77-84.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur