CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"En app låter som ett jävla skämt" En studie över ungdomars reflektioner gällande kommunikation med blåljusorganisationer

Marie Eneman ; Erik Borglund ; Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
2015.
[Rapport]

Dagens och morgondagens ungdomar använder teknik i sin vardag. De är uppvuxna med teknik för kommunikation. De hanterar sociala media och kan snabbt få information om vad som händer och samtidigt vara med i detta. De har lärt sig att hantera och använda tekniken som en del i vardagen och livet. De är duktiga på att skriva korta och precisa SMS och hanterar MMS och video på ett annat sätt än de äldre. Enligt rapport från media rådet 2012/13 så har internet användandet ökat i samtliga åldersgrupper och nära 100% ifrån 12 års ålder. Störst är ökningen när det gäller att använda internet i mobilen.Hur kommer detta att påverkar framtida krav på användandet och teknikutvecklande i arbetslivet. Vilka trender och tendenser kan man se hos ungas användande av teknik för kommunikation. Vilka krav kommer de ställa på hur man använder tekniken för kommunikation i det dagliga arbetet inom blåljussektorn?

Nyckelord: Användning av digital teknologi, ungdomar, blåljusaktörer, krissituationerDenna post skapades 2016-05-25.
CPL Pubid: 236896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informationsteknologi
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur