CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Staden, husen och tiden: Rapport från seminarieserien Staden - allas rum, samt reflektioner om stadens egenart

Björn Linn (Sektionen för arkitektur) ; Gunilla Enhörning (Sektionen för arkitektur) ; Hans Fog
Göteborg : External organization, 2001.
[Rapport]

Riksbankens Jubileumsfond, Riksantikvarieämbetet och FORMASDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 23689

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur