CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brake system design for future heavy goods vehicles

Leon Henderson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; David Cebon ; Leo Laine (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
International Symposium on Heavy Vehicle Transport Technology (HVTT14) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-25.
CPL Pubid: 236889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur