CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5G radio-access technologies

Malte Schellmann ; Petra Weitkemper ; Eeva Lähetkangas ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Carsten Bockelmann ; Slimane Ben Slimane
5G Mobile and Wireless Communications Technology (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-24.
CPL Pubid: 236855