CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pathways to and from Transit Stops - Part of Public Transportation

Karin Berg (Institutionen för arkitektur)
New Issues in Transportation Planning/Paper to the 44th International Making Cities Livable Conferences IMCL, 2006, Santa Fee, New Mexico, USA (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 23685

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur