CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturforskning - problem och perspektiv. En konferens anordnad av Riksbankens Jubileumsfond

Björn Linn (Sektionen för arkitektur) ; Jan Ahlin (Sektionen för arkitektur) ; Gunilla Enhörning (Sektionen för arkitektur)
Nordisk Arkitekturforskning Vol. 12 (1999), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 23684

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur