CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An EFTEM study on Z-phase nucleation in martensitic chromium steels

Ardeshir Golpayegani (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials for Advanced Power Engineering 2006, Eds. J Lecomte-Beckers, M Carton, F Schubert and PJ Ennis. Schriften der Forschungszentrum Jülich GmbH (2006), Reihe Energitechnik (1433-5522). Vol. 53 (2006), III, p. 1267-1274.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 23683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur