CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signatures of a drying SiO2(H2O)x gell from Raman spectroscopy and quantum chemistry

Joakim Björnström ; Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik) ; J.R.T Johnson ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik) ; Itai Panas (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Chemical Physics Letters Vol. 380 (2003), p. 165-172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-30. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur