CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracking and Tracing: Principles and Practice

Gunnar Stefansson (Institutionen för transportteknik) ; T Tilanus
International Journal of Technology Management (0267-5730 ). Vol. 20 (2000), 3/4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur