CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att hantera osäkerheter vid val av leverantör i öppen innovation

Lisa Melander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Öppen innovation – i teori och praktik p. 125-138. (2016)
[Kapitel]

Öppen innovation innebär att företag står inför valet av olika partner att samarbeta med. Ofta kan leverantörer vara en viktig partner i öppen innovation. I detta kapitel diskuteras vilka avvägningar som kan behöva göras vid val av leverantör till utvecklingssamarbeten och hur osäkerheter – teknologiska, kommersiella, organisatoriska och sociala – kan påverka detta val. Utifrån en fallstudie av utvecklingen av ett energilager visas i kapitlet hur dessa typer av osäkerhet kan påverka i utvärderingen av potentiella leverantörer i samarbeten som kännetecknas av öppen innovation. Kapitlet visar att osäkerhet behöver hanteras i kontexten av öppen innovation och att denna hantering med fördel sker i en tidig fas av projektet, under utvärderingen av möjliga leverantörer. Det ökar möjligheten för inköpande företag att fokusera på de förmågor som är viktiga för det specifika samarbetet i öppen innovation och möjligheten att undvika obehagliga överraskningar.Denna post skapades 2016-05-20.
CPL Pubid: 236788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur