CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Datorsimuleringar och experimentella studier av formstabilitet hos virke och sammanlimmade träämnen

Sigurdur Ormarsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 15 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-11-30.
CPL Pubid: 23676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 01:2