CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Medium Access Control for Vehicular Communication over Device-to-Device Links: Radio Resource Management and Network Synchronization

Sun Wanlu (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2016. ISBN: 978-91-7597-391-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2016-05-20. Senast ändrad 2016-05-20.
CPL Pubid: 236755

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)