CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimering av slutet balktvärsnitt i ultrahöghållfast stålplåt utsatt för böjning

Ulrika Wendt (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 20 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-11-30.
CPL Pubid: 23675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 01:3