CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modulation Format Independent Joint Polarization and Phase Tracking for Coherent Receivers

Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 13 (2016), 14, p. 3354-3364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Coherent optical fiber communication; model-based phase noise; phase recovery; polarization demultiplexing; polarization drift; polarization recoveryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-19. Senast ändrad 2016-09-09.
CPL Pubid: 236737

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)