CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design exploration through code-generating DSLs

B.J. Svensson ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; R. Newton
Queue (1542-7730). Vol. 12 (2014), 4, p. 40-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

High-level DSLs for low-level programming. © 2014 ASM.Denna post skapades 2016-05-18.
CPL Pubid: 236686

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)