CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cn. 2. Multidimensional Optimized Optical Modulation Formats

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Enabling Technologies for High Spectral-efficiency Coherent Optical Communication Networks, Ch. 2 p. 13-64. (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: modulation, coding, fiber optic communicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-17. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 236628