CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What happened to the Industrial Ecology alumni? A survey of occupations, activities, competences and skills

Anna Nyström Claesson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Maud Lanau (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
EESD2016 Proceedings: 8th Conference on ‘Engineering Education for Sustainable Development’, 4-7 September, 2016 in Bruges, Belgium (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-16. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 236605

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Energi
Hållbar utveckling
Naturresursteknik
Utbildningsvetenskap
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur