CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing and supply management and the role of supplier interfaces

Luis Araujo ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
The IMP Journal (0809-7259). Vol. 10 (2016), 1, p. 2-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-16.
CPL Pubid: 236603