CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing Integrated Gasification-Based Biorefinery Concepts for Decarbonisation of the Basic Chemicals Industry

Maria Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-410-1.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Biorefinery, Gasification, Syngas, Platform chemical, Process integration, Chemical IndustryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-13. Senast ändrad 2016-10-20.
CPL Pubid: 236530

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-06-10
Tid: 10:00
Lokal: HA3
Opponent: Prof. Stefano Consonni