CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The evolution of Lund University's entrepreneurial ecosystem from 1980 to 2012

Tomas Karlsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; C. Wigren-Kristoferson ; H. Landström
The Entrepreneurial University: Context and Institutional Change p. 131-149. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 236526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur