CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foreword - Energy-Efficient Fault-Tolerant Systems

Georgi N. Gaydadjiev (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Energy-Efficient Fault-Tolerant Systems p. vii. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-13.
CPL Pubid: 236523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur