CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preface - The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence

H. Mitomo ; H. Fuke ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence p. xx-xxi. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-13.
CPL Pubid: 236481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur