CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preface - Systems and Software Variability Management: Concepts, Tools and Experiences

R. Capilla ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; K.-C. Kang
Systems and Software Variability Management: Concepts, Tools and Experiences p. v-viii. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 236480