CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preface - Speech Technology: Theory and Applications

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; K. Jokinen
Speech Technology: Theory and Applications (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-13. Senast ändrad 2016-05-18.
CPL Pubid: 236479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur