CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preface - Regulation and the Evolution of the Global Telecommunications Industry

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Regulation and the Evolution of the Global Telecommunications Industry (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-13.
CPL Pubid: 236478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur