CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Message from the chairs - 1st International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering

Matthias Tichy ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; M. Goedicke ; M. Larsson
1st International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering, RCoSE 2014; Hyderabad; India; 3 June 2014 p. iii-iv. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-05-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 236473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur