CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water in star-forming regions with Herschel (WISH): V. The physical conditions in low-mass protostellar outflows revealed by multi-transition water observations (Corrigendum)

J.C. Mottram ; L.E. Kristensen ; E.F. Van Dishoeck ; S. Bruderer ; I. San José-García ; A. Karska ; R. Visser ; G. Santangelo ; A.O. Benz ; E.A. Bergin ; P. Caselli ; F. Herpin ; M.R. Hogerheijde ; D. Johnstone ; T.A. Van Kempen ; René Liseau (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; B. Nisini ; M. Tafalla ; F.F.S. van der Tak ; F. Wyrowski
Astronomy and Astrophysics (0004-6361). Vol. 574 (2015),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Errata, addenda , ISM: jets and outflows , ISM: molecules , Stars: formation , Stars: protostars



Denna post skapades 2016-05-12.
CPL Pubid: 236439

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur