CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Multiring Fused 2-Pyridones via a Nitrene Insertion Reaction: Fluorescent Modulators of α-Synuclein Amyloid Formation

P. Singh ; E. Chorell ; K.S. Krishnan ; T. Kindahl ; J. Åden ; Pernilla Wittung-Stafshede (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; F. Almqvist
Organic Letters (1523-7060). Vol. 17 (2015), 24, p. 6194-6197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

© 2015 American Chemical Society. An efficient, straightforward method for the synthesis of thiazolo-2-pyridone embedded peptidomimetic polyheterocycles via a catalyst-free, microwave-assisted, intramolecular C-H amination reaction is reported. All the synthesized polyheterocycles were evaluated for their fluorescent properties and effect on α-synuclein amyloid formation.Denna post skapades 2016-05-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 236438

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur