CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foreword - Proceedings of the 8th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; A. Sinha ; I. Ray
8th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security, AISec 2015 - co-located with CCS 2015; Denver; United States (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-05-12.
CPL Pubid: 236417