CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the relevance of decision-making in entrepreneurial decision-making

S. D. Sarasvathy ; Henrik Berglund (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Historical Foundations of Entrepreneurship Research p. 163-182. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-12.
CPL Pubid: 236409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur