CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synchronous Functional Programming with Lucid Synchrone

P. Caspi ; Grégoire Hamon (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; M. Pouzet
Modeling and Verification of Real-Time Systems: Formalisms and Software Tools (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Functional languages , Programming language , Reactive systems , Synchronous model , Unique frameworkDenna post skapades 2016-05-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 236369

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)