CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corrigendum to "An enriched shell element formulation for efficient modeling of multiple delamination propagation in laminates" [Compos Struct 2015;126:196-206] doi: 10.1016/j.compstruct.2015.02.055

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Composite Structures (0263-8223). Vol. 132 (2015), p. 1303.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-12.
CPL Pubid: 236360

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur