CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correction to "massive MIMO with Optimal Power and Training Duration Allocation"

H.Q. Ngo ; Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; E.G. Larsson
IEEE Wireless Communications Letters (2162-2337). Vol. 4 (2015), 2, p. 225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

© 2012 IEEE. We correct the proofs of Propositions 1 and 2 in [1].Denna post skapades 2016-05-12.
CPL Pubid: 236357

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur