CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges in product family knowledge modeling and analysis-from product design to manufacturing: Extended abstract

Amir Hossein Ebrahimi (Institutionen för signaler och system, Automation) ; P.E.C. Johansson ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation)
6th International Workshop on Feature-Oriented Software Development, FOSD 2014; Vasteras; Sweden; 14 September 2014 through 14 September 2014 Vol. 2014-September (2014), September, p. 45.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-05-12.
CPL Pubid: 236356

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur