CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rör inte mitt Heden

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Tidskriften Arkitekten 1-2016, p. 2. (2016)
[Artikel, övrig]

16 december förra året antog Göteborgs Byggnadsnämnd en plan för Heden där ny bebyggelse föreslås på den östra delen, längs Sten Sturegatan, plus en stor underjordisk parkeringsanläggning. Förslaget innebär att Hedens yta minskas radikalt och därmed förstörs. Att göra något liknande med Kungsträdgården i Stockholm, Esplanadplatsen i Helsinki eller Eidsvoll Plass i Oslo vore otänkbart. La Place Bellecour i Lyon har många likheter med Heden. Men till skillnad från Heden, vars existens är hotad, är La Place Bellecour med på Unescos världsarvslista, det vill säga en plats så viktig att den anses vara en angelägenhet för hela mänskligheten. Heden är klassisk Göteborgsk historia. Exercisheden, som var det tidiga namnet, var ett övningsfält för Göteborgs garnison som började användas i början av 1700-talet. Kring 1870 började kvarteren kring Avenyn att bebyggas och 1892 köptes Heden av Göteborgs stad. Samma år spelades Sveriges första fotbollsmatch på Heden mellan Öis och Lyckans Soldater, 1-0. 1923 var Heden en del av det stora utställningsområdet för jubileumsutställningen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236341

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur