CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correction: Magnetically induced structural anisotropy in binary colloidal gels and its effect on diffusion and pressure driven permeability

Christoffer Abrahamsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Lars Nordstierna (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Johan Bergenholtz ; A. Altskär ; M. Nydén
Soft Matter (1744-683X). Vol. 11 (2015), 35, p. 7066.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236339

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur