CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Errautm: "graphene self-switching diodes as zero-bias microwave detectors" (Applied Physics Letters (2015) 106 (093116)

Andreas Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Michael Winters (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; I.G. IVanov ; J. Hassan ; Per-Åke Nilsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; E. Janzén ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 106 (2015), 15,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236325

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur